Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky“) obchodní společnosti RENOL CZ, s.r.o. se sídlem Průmyslová 1761, Vracov 696  42, IČ 469 02 953, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5918 (dále jen ,,prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.plotypalubky.cz (dále jen ,,webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti neb v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

2. UŽIVATELSKÝ UČET

2.1. Objednávku v internetovém obchodě může provést neregistrovaný zákazník, nebo registrovaný zákazník za pomoci uživatelského účtu.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY (OBJEDNÁVKY)

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dobírkou a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dobírkou a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit (pouze u Náhradních dílů), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@plotypalubky.cz.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 

5. ÚHRADA KUPNÍ CENY

5.1. Kupní cena je kupujícímu stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě provozovaném na webové stránce www.renol.cz , nebo cenovou nabídkou prodávajícího v písemné formě. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH 21% a balného.

5.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.3. Kupující uhradí částku za zboží ve výši 100% předem bankovním převodem na základě zálohové faktury na účet prodávajícího, nebo hotově při osobním odběru.

5.4. V případě ,,Dobírky“ hradíte cenu za objednávku v hotovosti dopravci.

5.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nejpozději však od připsání na účet do 48 hodin.

5.6. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Náklady spojené na balné a poštovné nese kupující, v některých případech může úhradu balného a poštovného převzít prodávající. Doprava je vypočítávána dle tarifů dopravce, váhy zásilky a vzdálenosti místa výkládky. Prodávající si vyhrazuje právo určit přepravní společnost a to na základně rozměrů daného produktu. Naším smluvním dopravcem je Toptrans, v případě menších zásilek Česká pošta. Pokud je způsob dopravy změněn na základě požadavku kupujícího, veškerá rizika a náklady spojené se změnou dopravy přebírá kupující.

6.2. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícímu v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Termín dodání je uveden u každého výrobku, termíny dodání se mohou u jednotlivých produktů lišit v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce. V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

6.4. V případě, že zvolíte platbu ,,Dobírkou“ automaticky se prodlužuje doručení zboží minimálně o 2 pracovní dny. Prodávající dopředu oznámí přibližný termín kupujícímu písemně nebo telefonicky.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci a tyto závady uvést na přepravní protokol. V případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zboží od dopravce převzít.      

 • Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brát zřetel.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží

 

7. ZÁRUKA A REKLAMACE

7.1. Není–li výslovným prohlášením prodávajícího poskytnuta záruční lhůta delší, činí záruční lhůta 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Pro uplatnění záruky je zákazník povinen předložit daňový doklad od prodávajícího (fakturu za zboží, která je součástí e-mailu ,,Uhrazeno“ nebo ,,Dobírka-uhrazeno“). Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele. Reklamace se řídí dle platného zákoníku, pokud není prodávající schopen závadu na výrobku odstranit, obdrží kupující nový výrobek, nebo mu bude navrácena celá uhrazená částka převodem na jeho bankovní účet do 10 pracovních dnů.

7.2 Nebezpečí škody na věci přechází na spotřebitele převzetím zboží.

 7.2.1. V případě, že zákazník zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 3 dnů od zjištění vady, (formou zaslání fotografie na e-mailovou adresu: eshop@plotypalubky.cz, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě, nemusí být na takovou reklamaci brán zřetel – dle čl. 6.5.

 • V případě, že se sjedná oprava produktu, zajistí prodávající svoz od kupujícího na své náklady. A od nahlášení reklamace běží reklamační lhůta 30 dní, do které je povinen prodávající opravit závadu a zaslat zpět kupujícímu. O celkovém průběhu reklamace je kupující informován ihned nebo ve složitějších případech do 3 dnů. Prodávající písemně informuje spotřebitele o právu z vadného plnění nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady a jeho řešení zašle na e-mail uvedený v objednávce. Spotřebitel bude vyrozuměn o vyřízení reklamace (ukončení) elektronicky na e-mailovou adresu. Pokud prodávající nekontaktuje elektronicky ,,e-mailem“ kupujícího do 30 dní, má se za to, že vada je neodstranitelná a kupující tak může nárokovat cenu produktu zpět.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozoven (RENOL CZ, s.r.o., Průmyslová 1761, Vracov 69642 nebo RENOL CZ, s.r.o., Stránecká Zhoř 119, Stránecká Zhoř 59442), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 7.3. Barevné provedení v internetovém obchodě jsou pouze orientační. Odstín se může lišit vzhledem k nastavení monitoru, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nemůžeme přistoupit.

 

8. VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

8.1. Zaměření a montáž neprovádíme. Můžeme Vám doporučit firmy, které se touto činností zabývají.

8.2. Za vyměřené rozměry doporučených firem přebírá zodpovědnost a záruku na zaměření a montáž zaměřující firma.

Jakákoli reklamace produktu spadá pod odstavec 7 (Záruka a reklamace) těchto obchodních podmínek.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@plotypalubky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHOD. SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13. OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

13.1 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.

13.2 Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Všeobecné technické a dodací podmínky pro kašírování

 1. Uvedené ceny se vztahují na standardní odstíny Classic fólií. U ostatních skladových odstínů Prestige bude účtován příplatek 10%. U zakázkových fólií bude cena a termín řešena individuálně.
 2. Skladem je více jak 100 odstínů fólií.
 3. Ve výše uvedených cenách není zahrnuta doprava.
 4. Minimální účtované množství je 6 m od každého profilu
 5. K cenám NENÍ účtován poplatek za seřízení stroje (kromě speciálních druhů profilů a malometrážních zakázek).
 6. Všechny řádné objednávky musí být zpracovatelem zpracovány do 24 hodin po uzávěrce a následně potvrzeny objednatelem.
 7. Termín dodání je 5 až 10 dnů od potvrzení dodání profilů.
 8. Termín lze zkrátit na základě individuální dohody.
 9. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě objednávek objednatele a odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele. Pro přesné stanovení ceny je nutné dodat mapy profilů nebo katalogy v měřítku 1:1 nebo fyzických vzorků (odřezků) jednotlivých profilů s vyznačením části plochy pro kašírování. Pro stanovení ceny je nutné počítat s ořezem fólie na každé straně profilu min. 5mm.
 10. Ke každému objednanému druhu profilu je nutné jednorázově dodat 2 bm nájezdového profilu, který zůstane u zhotovitele pro jeho použití pro případnou další objednávku. V případě nedodání nájezdového profilu, bude z důvodů vyšších nákladů, účtován poplatek 130,- za každý druh nájezdu.
 11. Příplatek za expresní zhotovení zakázky, je 1000,- za každé seřízení.
 12. Tvar profilů určených ke kašírování musí být odsouhlasen firmou RENOL CZ, s.r.o.
 13. Barevný odstín pro kašírování musí být označen číslem dle vzorníků Renolit, Hornschuch, příp. Haogenplast, případně dle seznamu fólií zhotovitele
 14. Dodané profily musí být uloženy v přepravní paletě, nesmí být znečištěny a poškozeny. O skutečném znečištění případně jiné neshodě bude zákazník co nejdříve informován emailem včetně fotodokumentace a protokolu o neshodě. Potvrzením objednatele bude za dodatečné čištění profilů účtován poplatek 20,- Kč za každý běžný metr znečištění a termín dodání bude o přiměřenou dobu prodloužen.
 15. Na okrajích profilů je nutné počítat s možným prořezem cca 5-100 mm (dle složitosti tvaru profilu).
 16. Hliníkové a ocelové profily je nutné dodat pouze v úpravě „KOMAXIT“ dle normy GBS. Takto upravené profily je možné použít pro exteriérové i interiérové použití.
 17. Kašírování profilů je možné aplikovat pouze na profily, které jsou vyrobeny na bázi PVC nebo Al materiálu odpovídající kvality a rovinnosti povrchu a předepsaného povrchového napětí profilů (min. 38 mV/m2). NELZE kašírovat na profilech obsahující příměsi Pe, LDPe, HDPe atd.
 18. Minimální délka kašírovaného profilu je 2000 mm, maximální šířka kašírované plochy je 330 mm, maximální výška profilu 170 mm. Nutné vždy předem odsouhlasit v závislosti na složitosti profilu.
 19. U objednávek s termínem dodání do 72 hodin od dodání profilů nebo s termínem expedice do 24 hodin od kašírování, nebude dodavatelem poskytnuta záruka na přilnavost fólie k nosiči.
 20. Profily jsou použitelné k dalšímu zpracování po uplynutí 72 hodin od nakašírování.
 21. Profily musí být po tuto dobu uloženy mimo přímý sluneční svit, při teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu cca 40 – 60%. Pro zajištění 100% kvality lepených spojů, jsou skladové prostory firmy RENOL CZ vybaveny centrálním zvlhčovaním a optimální teplotní stálostí.
 22. Kašírované profily mohou být ohýbány min. za 21 dnů.
 23. Na kašírování profilů poskytujeme záruku 60 měsíců, počínaje dnem dodání objednateli. Běžné odchylky vzoru a barvy PVC fólií nejsou důvodem k reklamaci.
 24. Profily určené pro kašírování musí být dodány minimálně 2 dny před vlastním kašírováním.
 25. Součástí ceny je zabalení profilů do přepravních palet dodané objednavatelem.
 26. V případě transportu přepravní službou je cena balného řešena individuálně.
 27. Dále je třeba striktně dodržovat platných technických postupů pro výrobu a montáž barevných plastových oken a dveří danými technologickými předpisy jednotlivých výrobců profilových systémů.
 28. Reklamace se řídí, dle reklamačního řádu vydané společností RENOL CZ, s.r.o. (který je umístěn na webu www.renol.cz, v sekci ke stažení).

Platební podmínky

 • a) Platba před odvozem zboží formou zálohové faktury, nebo v hotovosti.
 • b) Při opakující se spolupráci je možná individuální dohoda.

E-shop uzavřen

Připravujeme pro Vás nový e-shop.

Těšit se můžete na červenec.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat